Deskundig je hypotheekrenteaftrek calculeren om je maandelijkse woonlasten te verminderen

hypotheek
Je hypotheeklening is maximaal 104% van de verkoopwaarde (ook wel vrije verkoopwaarde genoemd), mogelijk verhoogd met de overdrachtsbelasting van 6%. Hierdoor kan er dus maximaal 110% worden bijgeleend bij bestaande bouw. Bij nieuwbouw is er geen overdrachtsbelasting dus dan komen we uit op 104%.

Bij een vertimmering moet de marktwaarde (vrije verkoopwaarde) na verbouwing worden vastgesteld en dan geldt ook de 104% welke eventueel weer te vermeerderen is met de overdrachtsbelasting.

De hypotheek is steeds afhankelijk van het loon. De opties die handelsbanken tot nu toe hadden om af te wijken van de inkomensnorm worden gelimiteerd.

De hoogte van rente blijft van waarde om de maximale lening te begroten. Hoe groter de rente is hoe minder er geleend kan worden. Bij een rentevastperiode van minder dan 10 jaar wordt er gerekend met de vastgestelde toetsrente, welke voor het tweede kwartaal 2011 op 5,8% staat. Kiest u ervoor om de hypotheeklening 10 jaar of langer vast te zetten dan wordt er met de werkelijke rente getoetst welke u gaat storten. De gekozen rentevastperiode heeft dus invloed op de hoogst mogelijke hypotheek. Daarnaast wordt er in de becijfering van wat je maximaal mag lenen uitgegaan dat je alles afbetaald, ook als je kiest voor een deel aflossingsvrij.

De maximale aflossingsvrije hypotheek mag maximaal de helft van (lees verder) de waarde van de woning zijn. De rest moet bij stukjes en beetjes of na 30 jaar plotseling worden afgelost. Wordt er gekozen voor een aflossing eensklaps na 30 jaar, met b.v. een bankspaarhypotheek of kapitaalverzekering, dan dient dit te worden verpand aan de bank. Let er hierbij wel op hoelang u nog renteaftrek heeft of wanneer u met pensioen gaat, het kan verstandig zijn om de termijn van 30 jaar te verkorten.

Bij iedere nieuwe hypotheek, bij dezelfde of bij een verschillende hypotheekverstrekker, wordt voor de hoogte van de verplichte aflossing en opbouw van vermogen rekening gehouden met de eerdere hypotheek.

De fiscale aftrek van hypotheekrente blijft voorlopig onveranderd. De rente voor leningen die gebruikt zijn voor de eigen woning blijven gewoon aftrekbaar. De overwaarde van uw oude huis (eigenwoningreserve) dien je dan wel te gebruiken voor uw nieuwe woning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *